Sessizlik Kuleleri

Her ne kadar kuruluşu bazı tarihçilerce Büyük İskender’e dayandırılsa da şehrin Sasaniler döneminde Sultan I. Yazdgerd tarafından kurulduğu görüşü ağır basmaktadır. Yezd adı da oradan gelmektedir zaten.

İran coğrafyasının ortasında yaklaşık 4000 metrelik Rud dağı eteklerinde 1200 metre yükseklikteki bir düzlükte kurulmuş olan Yezd, Kevir, Lud ve Taftan çöllerinin yakınında bulunduğu için “Çöl Gelini” olarak da adlandırılır.

Sıcak çöl ikliminin hâkim olduğu bölgede nem oranı çok düşük. Bu yüzden bunalmadan gezilebiliyor. Örneğin, temmuz ayında 37-38 °C sıcaklıkta bile nem oranı sadece %7 civarında seyrediyor.

Zerdüştlüğün merkezi olan Yezd’in nüfusu yaklaşık 800.000 kişi. Nüfusun %10’unun Zerdüşt olduğu tahmin ediliyor; yani her on kişiden biri. İran’dan sonra en çok Zerdüşt Hindistan’da yaşıyormış.

Zerdüşt dininin en önemli ateş tapınaklarından biri de haliyle Yezd’de. Atashkadeh/Ateşgede denen bu tapınağa her yıl dünyanın her yerinden gelen Zerdüştler bir nevi hac vazifesini yerine getiriyorlar. Zerdüşt takviminde en önemli gün yılın 3. ayı olan Hurdad ayının 3. günü. Bu da, Zerdüşt takvimi 21 martta başladığı için, mayıs ayının 24. gününe denk geliyor.

Buradaki tapınak Bombay’dan gelen Zerdüştler tarafından inşa edilmiş. Tapınağın cephesinde Kuş-adam da denilen Faravahar (Furuhar) sembolü işlenmiş. Bu sembolde Kuş-adam bir elinde sadakati simgeleyen yüzük taşımakta, diğer eli de saygıyı sembolize etmekte.

Tapınağın içinde M.Ö 470 yılından beri hiç sönmeden yanan ve 1940 yılında Ardakan’daki orijinal yerinden buraya taşınan kutsal ateş bulunmakta. Bilinenin aksine, Zerdüştler ateşe tapmaz, güneş ve ateş önünde ibadet ederler. Bu yüzden evleri de güneşe bakacak şekilde inşa edilir. Ateşin bulunduğu bölümde kutsal kitap Avesta’dan ayetler bulunuyor.

Yezd’de bir diğer etkileyici yer de kentin dışında bulunan “Sessizlik Kuleleri”. Karşılıklı iki tepe üzerine inşa edilmiş olan kuleler 1970 yılından beri kullanılmıyor. Şah Rıza Pehlevi zamanında hijyen gerekçesiyle yasaklanmış.

Zerdüştler toprağı kirletmemek için ölülerini gömmüyor, havayı kirletmemek için yakmıyor ve suyu kirletmemek için ölülerini suya atmıyorlar; ölülerini sessizlik kulelerine bırakıyorlarmış. Sessizlik Kulelerinin (Dahkmeh/Dahme) bulunduğu tepelerin eteklerinde “Ölü Evleri” denen yapılar bulunmakta. Ölü bedenler Dahme’ye getirilmeden önce aile fertlerinin ve yakınlarının ritüellerini yaptıkları ve törenin sonunu bekledikleri evler bunlar, yakınlarında da su kullanımı için bir sarnıç bulunmakta.

Ölüler Dahme’ye Nasellar adı verilen bir görevli tarafından taşınırmış ve kapıda diğer görevliler tarafından karşılanırmış, Nasellarlar da kulelerin içini göremezlermiş. Yüksek duvarlarla çevrili yuvarlak kulelerin en dış halkasında erkekler, ortada kadınlar, en içteki halkada da çocuklar sessizliğe bırakılırmış. Bu ritüeller esnasında da bir rahip kendisine mahsus bir podyum üzerinde seremoniyi izlermiş.

Akbabalar gibi yırtıcı kuşlar ölülerin etlerini yedikten bir süre sonra ortada bir çukurda toplanan kemikler bir yıl sonra güneş altında kalıp, kuruyup, yağmur suyu ile yıkandıktan sonra toprağa değmeden lahitlere gömülürmüş. Dahme’lerin yasaklanmasından sonra kulelerin eteklerinde oluşturulan Zerdüşt mezarlığında geleneklere bağlı olarak toprağı kirletmemek için ölüler beton lahitlere gömülüyorlar günümüzde.

Zerdüştlüğün felsefesini tanıdıkça, insana ve doğaya olan saygı ve sevgisini gördükçe hayranlığım daha da artıyor ve keşke, diyorum, her insan Zerdüştlerin doğa sevgisini onlar gibi benimseyebilse.

91 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Soğmatar

KÜNYE

IMPRESSUM

LEGAL NOTICE

Cicerone.Travel ist eine eingetragene Marke von Inspira-Tour.

TÜRSAB A-11771

İNSPİRA TURİZM ve TİCARET Ltd. Şti.,

Bağdat Cad. 47/6, Kızıltoprak

34724 İSTANBUL


Steuernummer: GÖZTEPE V.D. 4780920202

KIZILTOPRAK, İSTANBUL

0216 330 70 45

0552 330 70 45 WhatsApp

info@cicerone.travel

  • Facebook Social Icon

Facebook: Cicerone.Travel

Instagram: cicerone.travel

Cicerone.Travel is a registered brand of Inspira-Tur.

TURSAB A-11771

İNSPİRA TURİZM ve TİCARET Ltd. Şti.,

Bağdat Cad. 47/6, Kızıltoprak

34724 İSTANBUL


Tax Registration: GÖZTEPE V.D. 4780920202

KIZILTOPRAK, İSTANBUL

0216 330 70 45

0552 330 70 45 WhatsApp

info@cicerone.travel

  • Facebook Social Icon

Facebook: Cicerone.Travel

Instagram: cicerone.travel

Cicerone.Travel bir İnsipra Turizm markasıdır.

TÜRSAB A-11771

İNSPİRA TURİZM ve TİCARET Ltd. Şti.,

Bağdat Cad. 47/6, Kızıltoprak

34724 İSTANBUL


GÖZTEPE V.D. 4780920202

KIZILTOPRAK, İSTANBUL

0216 330 70 45

0552 330 70 45 WhatsApp

info@cicerone.travel

  • Facebook Social Icon

Facebook: Cicerone.Travel

Instagram: cicerone.travel